Priser

Nedenstående priser gælder for Aalborg Klatreklub.

Prisoversigt for medlemmer

Indmeldelsesgebyr (inkl nøglebrik): 400,00 kr
Kursus (K2): 300,00 kr
Kvartalskontingent (Voksen) 400,00 kr
Kvartalskontingent (Barn) 225,00 kr


Indtil man har indmeldt sig i klubben er prisen på en træningsaften 50,00 kr. pr. gang.

Fra det fyldte 15. år betales voksenkontingent.

Indmeldelse og betaling

Indmeldelse og betaling sker via Klubmodul, se guide. Når du er indmeldt skal du tilmelde dig vores sikkerhedskursus - se kursusplan. Du vil på kurset møde andre nye klatrere, samt flere instruktører fra Aalborg Klatreklub, som vil introducerer dig til klubben, samt udlevere en nøglebrik til dig.

Har du klatret i en anden klub eller ønsker du blot at benytte vores boulder faciliteter kan du få en introduktion samt nøglebrik tirsdag 19 - 20 og dage med prøveklatring. 

Prøveklatring

Der er gratis prøveklatring hver 1. søndag i hver måned. Dog ikke i juni, juli og august, hvor vi holder sommerferie.