Indkaldelse til 

Generalforsamling tirsdag d.10 marts kl 19

Dagsorden

1: Formalia - valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3: Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år
4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Behandling af eventuelle indkomne forslag
7: Valg af formand og kasserer
8: Valg af øvrige bestyrelse
9: Vag af suppleanter til bestyrelsen
10: Valg af revisor og en revisorsuppleant
11: Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og disse forslag optages i dagsordenen.

Velkommen til Aalborg klatreklub

Kunne du tænke dig at prøve at klatre har vi den først søndag i hver måned gratis prøveklatring mellem 13:00-15:00. Kom en tur forbi, vi har instruktører som står klar til at hjælpe. I juni, juli og august holder vi dog sommerferie.  

Hvis du har spørgsmål er I meget velkommen til at skrive til info@aalborgklatreklub.dk

Er du allerede medlem, så tjek vores Facebook-gruppe.

Klubaftener
(Voksne)

Mandag: 19:00-22:00
Tirsdag: 18:30-21:30
Torsdag: 19:00-22:00
Søndag: 14:00-17:00

Klubtider
(Børn)

Mandag: 17:00-19:00
Tirsdag: 17:00-18:30
Torsdag: 17:00-19:00
Søndag: 14:00-17:00

Ny boulderhal

Vi har i Aalborg KIatreklub har netop indviet vores nye boulderhal - masser af bouldering i to etager. Kig forbi og prøv den, eller se billeder på projektsiden.