Generalforsamling tirsdag d.10 marts kl 19

Uddybning ift. de indkomne forslag samt regnskab for byggeprojektet, alm. regnskab og budget kan findes
under dokumenterne her på hjemmesiden under generalforsamlinger / 2015

http://njklatreklub.dk/klubben/dokumenter/

Fuld Dagsorden:

1: Formalia - valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3: Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år
4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Behandling af eventuelle indkomne forslag
    a) Debat om frivillighed og klubbens visioner
    b) Vedtægtsændring om æresmedlemmer
    c) Forretningsorden
    d) Aflønnet arbejde
    e) Aflønning af bestyrelsesmedlemmer
    f) Vedtægtsændringer ift. forretningsorden og løn
    g) Etablering af permanent madras under Topasvæg
    h) Fjernelse af maskiner fra motionsrummet
    i) Indstilling af æresmedlemmer
7: Valg af formand og kasserer
8: Valg af øvrige bestyrelse
9: Vag af suppleanter til bestyrelsen
10: Valg af revisor og en revisorsuppleant
11: Eventuelt

Vi håber at se jer alle sammen

Velkommen til Aalborg klatreklub

Kunne du tænke dig at prøve at klatre har vi den først søndag i hver måned gratis prøveklatring mellem 13:00-15:00. Kom en tur forbi, vi har instruktører som står klar til at hjælpe. I juni, juli og august holder vi dog sommerferie.  

Hvis du har spørgsmål er I meget velkommen til at skrive til info@aalborgklatreklub.dk

Er du allerede medlem, så tjek vores Facebook-gruppe.

Klubaftener
(Voksne)

Mandag: 19:00-22:00
Tirsdag: 18:30-21:30
Torsdag: 19:00-22:00
Søndag: 14:00-17:00

Klubtider
(Børn)

Mandag: 17:00-19:00
Tirsdag: 17:00-18:30
Torsdag: 17:00-19:00
Søndag: 14:00-17:00

Ny boulderhal

Vi har i Aalborg KIatreklub har netop indviet vores nye boulderhal - masser af bouldering i to etager. Kig forbi og prøv den, eller se billeder på projektsiden.