Velkommen til Aalborg klatreklub

Kunne du tænke dig at prøve at klatre har vi den først søndag i hver måned gratis prøveklatring mellem 13:00-15:00. Kom en tur forbi, vi har instruktører som står klar til at hjælpe. I juni, juli og august holder vi dog sommerferie.  

Hvis du har spørgsmål er I meget velkommen til at skrive til info@aalborgklatreklub.dk

Er du allerede medlem, så tjek vores Facebook-gruppe.

Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Klatreklub tirsdag d. 21/3 2017.

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21/3 2017 kl. 19 i Klubbens lokaler.

 1. Formalia – valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Endelig beslutning angående flytning til Aalborg Sportshøjskole
 7. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 8. Valg af formand og kasserer
 9. Valg af den øvrige bestyrelse
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Ud over de faste punkter på GF skal vi også træffe den endelige beslutning angående flytning til Aalborg Sportshøjskole.
I den forbindelse afholdes der medlemsmøde torsdag d. 2/3 2017 kl. 19 i klubbens lokaler, mhp. at forberede medlemmerne bedst muligt inden beslutningen skal træffes på GF

Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse af GF. Forslag kan sendes via mail til bestyrelse@aalborgklatreklub.dk.

Dagsorden kommer senest 5 dage før GF – i overensstemmelse med vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Aalborg Klatreklub

Klubaftener
(Voksne)

Mandag: 19:00-22:00
Tirsdag: 19:00-22:00
Torsdag: 19:00-22:00
Søndag: 14:00-17:00

Klubtider
(Børn)

Mandag: 17:00-19:00
Tirsdag: 17:00-18:30
Torsdag: 17:00-19:00
Søndag: 14:00-17:00

Bouldering

Vi har masser af bouldering i to etager. Kig forbi og prøv den, eller se billeder på projektsiden.